တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-03-11
အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-11-04 08:04:03

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ