၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ(၁၃)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၂၁)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ်

-

  • အဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
  • ကဏ္ဍ General