ယမကာတင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းလွှာ(၉/၂၀၂၀)

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၉/၂၀၂၀ ပါ အရက်တင်သွင်းခွင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ အပိုဒ် ၁၅ အရ ယမကာတင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးကြေး၊ မှတ်ပုံတင်ပြင်ဆင်ကြေးများကို ယမကာတင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Export

file_downloadဒေါင်းလုပ်