သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၉ (အကောက်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် များလျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကြေငြာခြင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များ လျှောက်ထားရာတွင် ပြောင်းလဲလာသော ကုန်သွယ်မှုဝန်းကျင်နှင့် လျော်ညီစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပင်ရင်းနိုင်ငံ သက်သေခံလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ Standard Operating Procedures (SOP ) အား ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Import/Export

file_downloadဒေါင်းလုပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အား ပြင်ဆင်ထားသည့်အချက်များ Myanmar 121.43kB file_downloadဒေါင်းလုပ်