မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့် Cellular Booster Equipment ဆိုင်ရာအသိပေးကြေညာချက်

မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်မှ Cellular Booster Equipment ဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာချက်အား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်