အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Hala ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တင်ပြခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသောပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်(မူကြမ်း)

အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Hala ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တင်ပြခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသောပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အမိန့် (မူကြမ်း) အား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်