အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်အမှတ်-၂၀၂၁ ဖြင့် လူသုံးကုန်နှင့်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် Hala သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် စားသုံးသည့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်အမှတ်-၂၀၂၁ ဖြင့် လူသုံးကုန်နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် Halaသတ်မှတ် ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် စားသုံးသည့်ထုတ်ကုန် အမျိုးအစားများ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်