အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ စက်မှုဝန်ကြီးမှဆေးဝါးထည့်မည့်ဖန်ပုလင်းများနှင့် ထိုးဆေးဖန်ပုလင်းများနှင့်ပတ်သက်၍အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏စံချိန်စံနှုန်းအတိုင်း မဖြစ်မနေအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်အမိန့်မူကြမ်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ စက်မှုဝန်ကြီးမှ ဆေးဝါးထည့်မည့် ဖန်ပုလင်းများနှင့် ထိုးဆေးဖန်ပုလင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏စံချိန်စံနှုန်း အတိုင်းမဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် အမိန့်မူကြမ်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းအား၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်