အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊စွမ်းအင်နှင့်သတ္တုအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေခဲသေတ္တာစသည့် ပစ္စည်းများအတွက်အနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်အသုံးပြုမှု သတ်မှတ်ချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအမှတ် အသားဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အမိန့်အမှတ် ၀၇/၂၀၁၅(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ စွမ်းအင်နှင့်သတ္တုအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေခဲသေတ္တာစသည့်ပစ္စည်းများအတွက် အနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုသတ်မှတ်ချက် အားအကောင်အထည်ဖော်ရန် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု အမှတ်အသားဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အမိန့်အမှတ်၀၇/၂၀၁၅ (မူကြမ်း) အား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ Import/export

file_downloadဒေါင်းလုပ်