အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအေဂျင်စီမှအစားအသောက်များအပေါ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်ခြင်း

အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအေဂျင်စီမှ အစားအသောက်များအပေါ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်ကပ် ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်ခြင်းအား၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်