မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဥရောပဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်းသစ်တရားဝင်တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ ကျွန်းသစ်တရားဝင်တင်ပို့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာချက်တစ်ခုကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ Import/export

file_downloadဒေါင်းလုပ်