ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်း၏ FTA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသို့ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်ဌာနမှထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်စာအသစ် (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆၆/၂၅၆၃) အား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် COVID-19 ကာလအတွင်း သွင်းကုန်တင်သွင်းသူများအနေဖြင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် သွင်းကုန်တင်သွင်းချိန်တွင် Certificate of Origin (CO) မိတ္တူအား တင်ပြ နိုင်ပါကြောင်းနှင့် မူရင်း CO အား ကုန်ပစ္စည်းရှင်းလင်းပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အကောက်ခွန် အရာရှိသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၈၁/၂၅၆၃ ထုတ်ပြန်၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ အမိန့်အကြော်ငြာစာအသစ် (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆၆/၂၅၆၃) အားထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယခင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၁/၂၅၆၃ နှင့် အလားတူဖြစ်ကြောင်းနှင့် အကျုံးဝင်သည့် ကာလမှာ ၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ Import/export