တရုတ်နိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းမည့် ဆန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရောဂါပိုးမွှားစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

တရုတ်နိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းမည့် ဆန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရောဂါပိုးမွှားစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအား တရုတ်နိုင်ငံ၊ GACC မှ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၀၂၀/၂၂) ဖြင့် (၆-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ Import/export

file_downloadဒေါင်းလုပ်