အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၉.၃၀၀၈ (EU မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် Border Rejection Notification)

EU သည် မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ပို့သည့် ပေါင်းဆန်ညိုနှင့်ပတ်သက်၍ အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံ ခြုံရေးအတွက် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်