တရုတ်ဆိုင်ကယ်များကို မူဆယ်နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့် ဈေးနှုန်းများအတိုင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုပြီ

ထိုသို့ ဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်မှရရှိသော မြေပြင် ဈေးနှုန်းများ ကိုအခြေ ခံ၍ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၏ မေ ၂၇ ရက်နေ့ ဈေးနှုန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတွင် ဈေးနှုန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့၊ ဆိုင်ကယ်ထုတ်သွင်း ရောင်းချသူများ (Cluster) အဖွဲ့၊ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းသည့် လုပ်ငန်းရှင် များတို့ကိုပါ ဖိတ်ကြား၍ ဈေးကွက်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဈေးနှုန်းများ အရ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းမှုလွယ်ကူစေရန် နှင့်မှန်ကန်မှုရှိစေရန် ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစား စုစုပေါင်း ၈၄ မျိုးအား ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်း သတ် မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားအလိုက် ဈေးနှုန်း သ တ်မှတ်လိုက်သည့်အတွက် ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းသူများ တင်သွင်းသည့် ဈေးနှုန်းများပိုမို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ တွင် အခက်အခဲမရှိဘဲ အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရသည်။ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄၀ တန်ဖိုးရှိသည့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတင်သွင်းလျှင် နိုင်ငံတော်သို့ ပေးဆော င်ရမည့် အခွန်နှုန်းထားမှာ ၃၄၇၉၃ ကျပ်ခန့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် Model တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ဆိုင်ကယ်အမျိုး အစား ၈၄ မျိုးအတွက် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ဈေးနှုန်း စာရင်းများအား Commerce Facebook pageတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Agency Ministry of Foreign Affairs
Category General