ဒုတိယဝန်ကြီး ဉီးအောင်ထူးသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှ ပထမအကြိမ် MISSION လာရောက်မည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်သူ MR. USMAN ALI KHILJI ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဉီးအောင်ထူးသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှ ပထမအကြိမ် Mission လာရောက်မည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်သူ Mr. Usman Ali Khilji ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၂) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ

Agency Ministry of Commerce
Category General