စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ မိုးပဲစင်းငုံ သီးနှံများ စတင်စိုက်ပျိုး

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ရာသီသာ စိုက်ပျိုးတဲ့ ပဲစင်းငုံ သီးနှံက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ် မိုးသီးနှံလျာထားစိုက်ဧက ငါးသိန်းငါးသောင်းေ ကျာ်မှ ဧကနှစ်သိန်းနှစ်သောင်းခန့် စိုက်ပျိုးပြီးလို့ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပဲစင်းငုံက ရန်ကုန် Export ဝယ်လက် ရှိလို့ မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်မှာ ဇွန်လအတွင်း တစ်တင်းပေါက်ဈေး ကျပ် ၄၇၅၀ဝ မှ ကျပ် ၄၉၅၀ဝ ကြား ဈေးပေါက်သဖြင့် ကုန်သည်ပွဲစားနဲ့လှောင်လက်သမား များ က ထုတ်ရောင်းကြရာ တင်း ၅၀ဝ မှ တင်း ၁၅၀ဝ ကြား အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စည်ဒိုင်သတင်းရပ်ကွက်မှ သိရပါတယ်။

Agency Ministry of Foreign Affairs
Category General