စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ ၂၀၁၉

ထုတ်ပြန်သည့်ရက်
အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-11-01 04:05:44

picture_as_pdfမြန်မာ